Als beheerder bieden wij een heel pakket van administratieve handelingen aan. In overleg met het bestuur van de Vereniging van Eigenaren wordt een keuze uit de taken, die wij voor de Vereniging van Eigenaren zullen verzorgen gekozen.

In het pakket kunnen de volgende taken zitten:

 • Het bijhouden van de dagelijks administratie.
 • Het administreren van alle in- en uitgaven.
 • Het doen van betalingen.
 • Het incasseren van de periodieke bijdragen (servicekosten).
 • Het samenstellen van de exploitatiebegroting
 • Het opstellen van de financiële stukken, zoals de exploitatierekening en de balans
 • Het afleggen van verantwoording aan de kascommissie.
 • Het aankondigen van de jaarlijkse ledenvergadering, met bijbehorende stukken.
 • Het notuleren van de vergadering.
 • Het verspreiden van de notulen.
 • Het begeleiden van de onderhoud en schoonmaakwerkzaamheden.
 • Het verstrekken van gegevens bij verkoop van een appartement en het verzorgen van de in- en uitschrijving van de leden en het onderhouden van het contact met de notaris.
 • Het afhandelen van klachten