Voor een V.v.E. is het zeer belangrijk om tijdig te weten wat de kosten voor het groot onderhoud op langer termijn zijn. Bij een nieuw gebouwd appartementencomplex is het belangrijk om verder te kijken dan 10 jaar omdat er in deze eerste jaren geen sprake van onderhoud zal zijn. Wij maken daarom een meerjarenonderhouds-begroting over een termijn van 30 jaar zodat er een goede spreiding en een tijdige reservering is van de financiële middelen om de onderhoudswerken ook daadwerkelijk goed te laten uitvoeren.

Jaarlijks wordt het appartementencomplex bouwkundig geïnspecteerd, waarna de meerjarenonderhouds-begroting wordt bijgewerkt