Domein Vastgoedadvies coördineert het onderhoud, de verbouw en renovatie van gemeentelijke gebouwen. Wij verzorgen tevens aanpassingen in het kader van de WMO. Hiervoor vragen wij, indien nodig, een omgevingsvergunning aan. Daarnaast vragen wij offertes op bij aannemers. Ten behoeve van de offertes maken wij tekeningen en een bestek om er zeker van te kunnen zijn dat de uit te brengen offertes van de aannemers op dezelfde gegevens zijn gebaseerd. Deze methodiek verzekert de opdrachtgever er ook van dat alle juridische zaken volgens de meest actuele regelgeving zijn vastgelegd. Er kan geen enkele onduidelijkheid zijn over bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid voor veiligheid, aansprakelijkheid bij schade en garantieverplichtingen. Er wordt een werkomschrijving opgesteld die mede gebaseerd is op de aandachtsgebieden die de opdrachtgever inbrengt. De aanvang en het tijdsbestek van de werkzaamheden worden eveneens vastgelegd.
Domein Vastgoedadvies begeleidt de uitvoering van de werkzaamheden en ziet toe op de kwaliteit van het werk.