Als eigenaar van een appartement bent u van rechtswege automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren van het gebouw waarvan het appartement deel uitmaakt.

De Vereniging van Eigenaren behartigt de belangen van de gezamenlijke eigenaren en draagt zorg voor het beheer van de gemeenschappelijke ruimten en de algemene staat van het onderhoud van het appartementencomplex. Domein Vastgoedadvies is voor diverse Verenigingen van Eigenaren aangesteld als beheerder. Als beheerder kunnen wij zowel het administratieve als technische beheer verzorgen.

Wij leveren maatwerk voor elke Vereniging van Eigenaren, waarbij de wensen van de eigenaren voorop staan. Een goed functionerende Vereniging van Eigenaren levert een belangrijke bijdrage aan een prettig woonomgeving.

De taken die in overleg met het bestuur van de V.v.E. kunnen worden verzorgd door Domein Vastgoedadvies zijn:

 • Het bijhouden van de dagelijks administratie
 • Het samenstellen van de exploitatiebegroting
 • Het incasseren van de periodieke bijdrage
 • Het opstellen van de financiële stukken, zoals de exploitatierekening en de balans
 • Het aankondigen van de jaarlijkse ledenvergadering, met bijbehorende stukken
 • Het begeleiden van de onderhoud en schoonmaakwerkzaamheden
 • Het verstrekken van gegevens bij verkoop van een appartement aan de notaris en de administratieve afhandeling
 • Het afhandelen van klachten
 • Het opstellen van een meerjarenonderhoudsbegroting
 • Het periodiek bouwkundig inspecteren van het complex
 • Het begeleiden van grootonderhoud of renovatiewerkzaamheden