Voor het technisch beheer stelt Domein Vastgoedadvies een meerjarenonderhoudsbegroting op. Jaarlijks is er een bouwkundige inspectie om de meerjarenonderhoudsbegroting actueel te houden.

Nadat er een meerjarenonderhoudsbegroting is gemaakt en bekend is wanneer het onderhoud is ingepland dan komt de vraag naar voren wie dit gaat coördineren. Zullen de uitgebrachte offertes met elkaar te vergelijken zijn? Hebben de aannemers dezelfde uitgangspunten en gegevens gebruikt om de offerte op te stellen?
Een instrument om dit in goede banen te leiden is het bestek. Wij stellen een bestek op waarin staat welk onderhoud er vereist is, welke kwaliteit er gevraagd wordt, welke werkwijze er toegepast moet worden en welke materialen er gebruikt gaan worden. Verder wordt vastgelegd, wie verantwoordelijk is voor de veiligheid, aansprakelijk is bij schade en welke garanties er van toepassing zijn. Daarnaast wordt vastgelegd wanneer er gestart wordt met de werkzaamheden en welk tijdsbestek het werk gaat vergen. Domein Vastgoedadvies begeleidt de uitvoering van de werkzaamheden en ziet toe op de kwaliteit van het werk.